Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.

M.Kemal Atatürk

Eğitimi de  anlamlı kılan sağlıklı düşünebilen insanların çokluğudur. Sağlıklı düşünebilme dendiğinde akla matematik gelir, çünkü matematik doğru düşünmeyi öğretir.

                      Matematiğin Özellikleri

 • Matematik bir disiplindir.
 • Matematik bir bilgi alanıdır.
 • Matematik, bir iletişim aracıdır.Çünkü kendine özgü bir dili vardır.
 • Matematik, ardışık ve yığmalıdır, birbiri üzerine kurulur.
 • Matematik, varlıkların kendileriyle değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilenir. 
 • Matematik, insan yapısı ve insan beyninin yarattığı bir soyutlamadır.
 • Matematik, bir düşünce biçimidir.
 • Matematik, mantıksal bir sistemdir.
 • Matematik, matematikçilerin oynadığı bir oyundur.
 • Matematik, bir değerdir.
 • Matematik, insanın doğru düşünmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sağlar. 

                                       Kısaca Matematik bir Yaşam biçimidir.